Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is aan een opmars bezig binnen de Nederlandse economie. Ook ProKinesis probeert een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Hoe binnen ProKinesis invulling wordt gegevens aan MVO lees je hier.

 

Missie
ProKinesis wil graag bijdragen aan een gezondere samenleving. ProKinesis doet dit door bewegen te stimuleren en bij lichamelijke klachten tijdens het bewegen tijdig in te grijpen. Daardoor kun je blijven bewegen of snel weer in beweging komen. Op lange termijn levert dit een betere gezondheid op. ProKinesis gelooft dat gezond bewegen alleen mogelijk is binnen een intact ecosyseem. Op lange termijn streeft ProKinesis daarom naar een circulaire economie waarin producten hergebruikt kunnen worden, met respect voor mensen- en arbeidsrechten. Duurzaamheidsbeleid is geen stilstaand gegeven maar een doorgaand proces, waarbij gestreefd wordt naar continue verbetering.

 

Hoe geeft ProKinesis invulling aan deze missie?

 

Eerlijk zakendoen
Podotherapeutische behandelingen brengen kosten met zich mee. Vaak krijg je een (gedeeltelijke of volledige) vergoeding van je zorgverzekeraar. Je mag verwachten dat je duidelijk en transparant geïnformeerd wordt over de medische en financiële gevolgen van een podotherapeutische behandeling. Daarna maken we samen een afweging of de behandeling aansluit bij jouw wensen. Onnodige behandeling wordt op deze manier voorkomen. Naast een ruime garantieregeling is ProKinesis aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten. Daardoor ben je verzekerd van kwaliteit! Wellicht is het fijn om te weten dat alle banktegoeden van ProKinesis worden beheerd door Triodos bank. Triodos is een duurzame bank die niet investeert in amorele zaken als kinderarbeid en wapenhandel. Door bij ProKinesis te kopen draag je dus automatisch bij aan een mooiere wereld!

 

Huisvesting
ProKinesis beheert geen eigen gebouwen. Alle behandelruimtes worden gehuurd binnen bestaande praktijken en (duurzaam gebouwde) gezondheidscentra. Bij aanwezigheid op de praktijklocaties wordt geprobeerd, voor zover het comfort van de patiënt dit toelaat, zo min mogelijk gebruik te maken van verwarming en/of airconditioning. Daarnaast wordt er geventileerd, dit verminderd energiegebruik voor de opwarming en koeling van de ruimtes. Waar mogelijk wordt geprobeerd energie te besparen, bijvoorbeeld door bij het tijdelijk verlaten van de behandelkamer de verlichting uit te schakelen. Waar dit door de verhuurder mogelijk wordt gemaakt worden afvalstoffen gescheiden ingezameld.

 

Communicatie en administratie
Per medio 2016 is de communicatie volledig gedigitaliseerd, het gebruik van papier is tot een minimum beperkt. Facturen en rapporten naar (para)medici worden digitaal verzonden en contacten met patiënten worden per e-mail of telefoon afgehandeld. Is er toch papier nodig? Dan heeft dit papier een FSC keurmerk en is het bij voorkeur lichtgewicht en gerecycled. De administratie is al vanaf de start in 2009 gedigitaliseerd. Jouw gegevens worden via een beveiligde verbinding digitaal vastgelegd, waarbij alleen het uiterst noodzakelijke geregistreerd wordt. De informatieverwerking voldoet aan de wetten en regels die door de overheid en beroepsvereniging worden gesteld. Medische gegevens worden, ook bij navraag, niet aan je zorgverzekeraar of andere derden verstrekt. Jouw privacy heeft de hoogste prioriteit!

 

Productie en inkoop
Waar mogelijk wordt ingekocht binnen de regio Twente. Een mooi voorbeeld daarvan is de leverantie van podotherapeutische inlays door OrthoPodoLab uit Nijverdal. Helaas kunnen gebruikte podotherapeutische inlays nog niet gerecycled worden. In de toekomst zal 3D-printing hier wellicht een oplossing voor bieden. Er wordt alleen nog kalfsleder gebruikt als de patiënt daarom vraagt. Kalfsleder is zeer milieubelastend en wordt gemaakt in landen waar de arbeidsomstandigheden voor ProKinesis niet controleerbaar zijn. Er wordt daarom materiaal gebruikt dat duurzamer en diervriendelijker is om de podotherapeutische inlays van een toplaag te voorzien. Verpakkingsmateriaal van plastic worden niet gebruikt. Productieafval wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

 

Logistiek
Geproduceerde podotherapeutische inlays worden eens per week opgehaald bij de leverancier in Nijverdal. De routes die van praktijklocatie naar praktijklocatie worden gereden worden zo efficiënt mogelijk ingecalculeerd. Vergaderingen met collega podotherapeuten vinden zoveel mogelijk op afstand plaats.

 

Uw suggesties

 

Heb je na het lezen van deze informatie behoefte aan verdere informatie, of heb je zelf een idee om de bedrijfsvoering van ProKinesis te verduurzamen? Neem dan contact op via administratie@prokinesis.nl.

WIE WIJ ZIJN