Werkwijze

“ProKinesis: samen beter in beweging”

 

Binnen mijn praktijk voor podotherapie en sportpodotherapie ga ik uit van wat ik functioneel herstel noem. Dat betekent dus dat ik streef naar een zo goed mogelijke functie van het gehele bewegingsapparaat. De functie van het bewegingsapparaat heeft afhankelijk van bijvoorbeeld je leeftijd en dagelijkse bezigheden wel een grens. Het is de kunst om samen deze grens op te sporen en vervolgens maatwerk te leveren, passend bij jouw mogelijkheden.

 

Ik werk in in 4 stappen, in de bovenste afbeelding aan de linkerzijde van de pagina wordt dit visueel weergegeven. Binnen deze 4 stappen vormt het model van Meeuwisse (1994, zie afbeelding links) de basis van mijn handelen. Dit model houdt rekening met alle factoren die van invloed zijn op een (sport)blessure, waardoor ik tot een integrale aanpak van het probleem kan komen.

 

Maatwerk betekent niet dat ik als podotherapeut alleen podotherapeutische inlays, de zogenoemde steunzolen lever. Inlays kunnen zeker een effectieve behandelmethode zijn. Maar dan wel voor de korte termijn. Inlays hebben als nadeel dat het net zoals medicatie een passieve therapie is. Wanneer je het hulpmiddel niet meer gebruikt is het effect weg. Ik combineer het gebruik van inlays daarom zoveel mogelijk met een actieve aanpak van je probleem. Dat kan bijvoorbeeld door middel van oefentherapie of een goed advies. De bedoeling is dat je uiteindelijk sterker uit je probleem komt. Het is mijn intentie jou zo kort mogelijk met inlays te laten lopen. In de onderste afbeelding aan de linkerzijde van deze pagina is deze aanpak gevisualiseerd.

 

Inlays werken helaas niet bij iedereen direct. Een behandeling binnen mijn praktijk voor podotherapie en sportpodotherapie gaat daarom altijd gepaard met zes maanden garantie. Deze garantie gaat in op de dag dat je begint met het dragen van je inlays. Gedurende zes maanden lang kun je zonder bijkomende kosten consulten aanvragen en aanpassingen aan je inlays laten doen. Ook als ik wil dat je nog een keer extra terugkomt zitten daar gedurende de garantieperiode geen extra kosten aan. Het gaat om testen en optimaliseren, steeds weer, totdat we een optimale functie bereiken!

 

Zo onderbreken we samen de vicieuze cirkel van het onvoldoende kunnen bewegen, voel je je gezonder en kun je optimaal presteren!